Kích thước iPhone 8 có thể lớn hơn những rò rỉ được gợi ý trước đây Chúng ta đã nhìn thấy các trình diễn và bản thiết kế, tất cả chúng ta đều nghe những tin đồn. IPhone 8 đã bị rò rỉ rất nhiều thông tin vào thời điểm này, nhưng dù rằng gần