Ngày: Tháng Tám 3, 2017

Người dùng Skype bây giờ có thể gửi tiền trong các cuộc hội thoại

Microsoft thông báo người dùng Skype bây giờ có thể gửi tiền trong các cuộc hội thoại sử dụng PayPal PayPal và Skype đã hợp tác để cho phép người dùng gửi tiền cho người dùng Skype khác bằng PayPal thông qua ứng dụng dành cho thiết bị di động của họ (Android và iOS).