Motorola mở sáu cửa hàng Moto Hub ngay ở Ấn Độ Ngay bây giờ, mọi điện thoại Motorola có ở Ấn Độ đều có thể mua từ Amazon Ấn Độ hoặc từ công ty mua hàng trực tuyến Flipkart. Nhưng để mở rộng thị trường bán lẻ ngoại tuyến, Motorola đã ra mắt sáu điểm