Ngày: Tháng Tám 7, 2017

Màn hình quét dấu vân tay được tích hợp trên Samsung Galaxy Note 2018

Màn hình quét dấu vân tay được tích hợp trên Samsung Galaxy Note 2018 Nó đã trở thành một trong những khó khăn lớn nhất của công nghệ trong năm, ảnh hưởng đến Samsung, Apple và nhiều khả năng các nhà sản xuất điện thoại thông minh ít nổi tiếng hơn. Tìm ra giải pháp