Ngày: Tháng Tám 10, 2017

Samsung Galaxy Note 8 dự kiến ​​sẽ được giới thiệu vào ngày 23 tháng 8

Samsung Galaxy Note 8 dự kiến ​​sẽ được giới thiệu vào ngày 23 tháng 8 Phiên bản của Samsung Galaxy S8 mà hầu hết chúng ta đã quen thuộc với việc mang 4GB bộ nhớ RAM và 64GB bộ nhớ riêng. Có một phiên bản Midnight Black của chiếc điện thoại có tính năng tăng