Phần mềm và ứng dụng doanh nghiệp của BlackBerry sẽ sẵn sàng cho iOS 11 Ngay cả trong những ngày trước đó của năm trước khi BlackBerry nhảy vào giường với Google, phần mềm BES của công ty đã có thể theo dõi một nhóm thiết bị di động của công ty bất kể thiết