Moto Z Droid và Moto Z Force Droid được cập nhật Android 7.1.1 Mô hình hàng đầu của Motorola trong năm 2016 ở Moto Z Force Droid cuối cùng đã được cập nhật lên Android 7.1.1 cùng với Moto Z Droid. Chiếc điện thoại thứ ba trong series, Moto Z Play Droid, đã nhận được