Ngày: Tháng Tám 31, 2017

Mô hình BlackBerry mới “Krypton” là một phần mở rộng của dòng DTEK

Mô hình BlackBerry mới “Krypton” là một phần mở rộng của dòng DTEK Tất cả các dấu hiệu đều cho thấy ít nhất một chiếc BlackBerry mới được tung ra trước năm 2017. Một chiếc điện thoại sản xuất TCL với số hiệu BBD100-1 vừa mới nhận được chứng nhận Bluetooth; Sáng nay chúng tôi