Ngày: Tháng Chín 11, 2017

Phiên bản tiếp theo của Nova Launcher sẽ hỗ trợ biểu tượng thích ứng

Phiên bản tiếp theo của Nova Launcher sẽ hỗ trợ biểu tượng thích ứng. Vậy bạn có đang chờ đợi phiên bản cập nhật mới nhất này không? Phiên bản Nova Launcher hoàn toàn mới đã được phát hành đầu tuần này, mang lại khá nhiều thay đổi quan trọng mà người dùng Android có