Galaxy Note 8 cũng có 4K tại 60 video quay FPS sắp tới … soon Máy ảnh này là một trong những mô-đun quan trọng nhất trong điện thoại thông minh hiện đại. Đó là một phần rất lớn lý do tại sao người tiêu dùng sẵn sàng đổ một lượng lớn tiền mặt cho