Ngày: Tháng Chín 18, 2017

Khi bạn bật âm thanh trên Instagram, âm thanh sẽ tiếp tục cho đến khi bạn đóng ứng dụng

Khi bạn bật âm thanh trên Instagram, âm thanh sẽ tiếp tục cho đến khi bạn đóng ứng dụng. Cập nhật mới này có làm bạn cảm thấy hài lòng? Sự thay đổi của Instagram đã được triển khai tới ứng dụng gần đây và đây là cách nó hoạt động. Khi bạn mở ứng

Essential Phone được chứng nhận, bây giờ sẽ hoạt động trên mạng của Verizon

Essential Phone được chứng nhận, bây giờ sẽ hoạt động trên mạng của Verizon Trong khi nhà cung cấp duy nhất của Hoa Kỳ bán và cho thuê chiếc điện thoại thiết yếu là Sprint thì mô hình thương hiệu và phiên bản mở khóa có sẵn từ Essential, Amazon hoặc Best Buy đều được