Huawei Pay đã đến Mỹ? Huawei đã nói rằng nó nhằm trở thành nhà sản xuất điện thoại thông minh hàng đầu thế giới vào năm 2021. Để vượt qua con ếch của Apple và Samsung, Huawei sẽ cần phải kéo tất cả các điểm dừng. Và điều đó rõ ràng có nghĩa là cho