Apple giảm Bing của Microsoft ủng hộ Google cho kết quả tìm kiếm trên Siri trên iOS Ok, do đó, Samsung có thể không phải là công ty chỉ được sử dụng tiền của Google để sử dụng công cụ tìm kiếm của nó trên các sản phẩm của họ. Apple vừa mới xác nhận