Ngày: Tháng Mười 2, 2017

Samsung Galaxy S8 cập nhật lên Android 8.0 beta hiện đang hỗ trợ cập nhật Samsung Pay

Samsung Galaxy S8 cập nhật lên Android 8.0 beta hiện đang hỗ trợ cập nhật Samsung Pay Chương trình Oreo beta của Samsung dành cho Galaxy S8 / S8 + được thiết kế để cho phép chủ sở hữu các mô hình mới nhất của Sammy, để thử nghiệm phiên bản mới nhất của hệ