Video cho bạn biết cách kích hoạt Google Assistant trên tai nghe của bạn Tuần trước, chúng tôi đã nói với bạn về Bose QuietComfort 35 II, bộ tai nghe đầu tiên cho phép bạn tích hợp với Google Assistant trong khi bạn đang mang chúng. Như chúng tôi đã nói với bạn trong câu