Ngày: Tháng Mười 4, 2017

YouTube dành cho iOS đã nhận được hỗ trợ iMessage trong bản cập nhật mới

YouTube dành cho các thiết bị iOS cuối cùng cũng đã nhận được hỗ trợ cho iMessage trong bản cập nhật mới nhất. Điều này liệu có khiến cho người dùng cảm thấy hài lòng? Google vừa phát hành phiên bản YouTube hoàn toàn mới trên App Store. Các ứng dụng cập nhật cho biết