Cập nhật Viber mới nhất mang lại tin nhắn ghim, bài trả lời trong nhóm, nhiều hơn Viber, một trong nhiều ứng dụng nhắn tin phổ biến cho thiết bị di động, thường được xem là người yếu thế. Tuy nhiên, nhiều người ủng hộ Viber đối với các ứng dụng lớn khác như Messenger