Gói thân thiện với trái đất của Apple xuất phát từ rừng Thụy Điển Cuối cùng, tấm màn đã được dỡ bỏ, và bí ẩn đã được giải quyết, để giúp đỡ các nhà cung cấp bao bì của Apple, những người phải giữ bí mật trong một thập kỷ. Apple tự hào vì thực