Tác giả: oanhoanh

Microsoft cải thiện Skype cho iPhone với các tin nhắn tâm trạng, đăng nhập tốt hơn

Microsoft cải thiện Skype cho iPhone với các tin nhắn tâm trạng, đăng nhập tốt hơn. Với cập nhật này, người dùng Skype sẽ có sự trải nghiệm tốt và dễ dàng hơn trước. Skype vừa mới nhận được một số tính năng mới trên iPhone. Phiên bản ứng dụng mới đã được đẩy lên