Cập nhật Viber mới nhất mang lại tin nhắn ghim, bài trả lời trong nhóm, nhiều hơn

Cập nhật Viber mới nhất mang lại tin nhắn ghim, bài trả lời trong nhóm, nhiều hơn

Viber, một trong nhiều ứng dụng nhắn tin phổ biến cho thiết bị di động, thường được xem là người yếu thế. Tuy nhiên, nhiều người ủng hộ Viber đối với các ứng dụng lớn khác như Messenger hoặc WhatsApp, do đó số lượng người dùng được báo cáo bởi nhà phát triển. Nếu bạn là một trong số những người hâm mộ Viber, thì bạn sẽ vui lòng biết rằng có một phiên bản mới có sẵn để tải xuống.

cap nhat Viber

Tính năng quan trọng hơn trong bản cập nhật mới nhất – tin nhắn được ghim – cho phép quản trị viên nhóm đặt một thông điệp cụ thể để gắn vào đầu cuộc trò chuyện nhóm. Điều đó sẽ làm cho các thông điệp quan trọng trở nên rõ ràng hơn trong các cuộc trò chuyện nhóm để tất cả người tham gia có thể nhìn thấy chúng.

Các tin nhắn được ghim này được hiển thị trên một biểu ngữ màu tía để làm cho chúng dễ nhìn thấy hơn và chúng vẫn tồn tại ngay cả khi cuộc trò chuyện tiếp tục. Ngoài ra, bất kỳ tin nhắn nào trong cuộc trò chuyện có thể được gắn bằng cách nhấn vào nó và chọn tùy chọn thích hợp (“Pin”).

Một tính năng mới khác trong bản cập nhật là tùy chọn trả lời các thư cụ thể trong cuộc trò chuyện nhóm. Bây giờ, bất cứ khi nào bạn nhấn vào một tin nhắn, bạn có thể chọn “Trả lời” và tin nhắn được gửi sẽ được đưa ra bối cảnh khi cuộc hội thoại có thể đã chuyển sang một chủ đề khác.

Hơn nữa, danh sách phát sóng cho phép người dùng Viber chia sẻ cùng một thông điệp với nhiều người nhận riêng. Nó hoạt động như một sự thay thế cho việc tạo ra các nhóm liên hệ không liên quan để gửi một thông điệp quan trọng cho tất cả chúng. Danh sách phát sóng có thể được lưu lại khi chúng được tạo và gửi tin nhắn đầu tiên.

Bản cập nhật Viber mới hiện đang được tung ra cho tất cả các thiết bị Android và iOS tương thích. Vì đây là một phát hành theo giai đoạn, nó sẽ trở nên phổ biến trên toàn cầu đối với tất cả mọi người trong những ngày tới.

Nguồn: Sưu tầm – Cập nhật Viber mới nhất mang lại tin nhắn ghim, bài trả lời trong nhóm, nhiều hơn

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *