Thẻ: iPhone

Apple sẽ thử nghiệm công nghệ không dây – 5G sẽ chạy trên iPhone thế hệ kế nhiệm?

Apple đang nỗ lực để vượt lên trước cuộc cạnh tranh bằng cách thử nghiệm công nghệ không dây thế hệ mới. Rất có thể đây là kết nối 5G. Theo một tài liệu nộp cho FCC, có vẻ như các người sử dụng iPhone trong tương lai sẽ có thể được trải nghiệm công nghệ mới